Δήμος Αίγινας 22973 20000
Κ.Ε.Π. 22970 26223
Γ.Ε.Φ. (Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων) 22970 20222, 22970 20206, Fax: 22973 20207
Κέντρο Υγείας 22970 22222, 22970 22886
Νοσοκομείο 22970 24489, 22970 29128
Λιμεναρχείο Αίγινας 22970 25734
Πληροφορίες Δρομολογίων 22970 22328
Λιμενικό Ταμείο Αίγινας 22970 22272
Αστυνοµικό Τµήµα Αίγινας 22970 22100
Πυροσβεστική Υπηρεσία 22970 22171
Δασαρχείο 22970 22912
ΔΕΗ Βλάβες 22970 22737
ΕΛΤΑ 22970 22398
ΚΤΕΛ 22970 22787
ΡΑΔΙΟ ΤΑΧΙ Αίγινας 22970 22010
ΤΑΧΙ Αίγινας 22970 22635
ΤΑΧΙ Μεσαγρού 22970 71313
ΤΑΧΙ Σουβάλας 6944 343606
ΤΑΧΙ Κυψέλης 6932 328873
ΤΑΧΙ Αγ. Μαρίνας 22970 32107
ΤΑΧΙ Θαλάσσια 6944 535659, 6937 867785, 6972 229720, 6944 242177
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 210 3530000
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 213 1306600
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777